Elnöki köszöntő

A Közösen Vas Megyéért Egyesületet 2020 nyarán alapítottuk – országgyűlési, megyei közgyűlési és önkormányzati képviselők, polgármesterek és civilek közösen.

Az a megtiszteltetés ért, hogy az egyesület engem választott elnökének. Az egyesület célja, hogy lokálpatrióta, polgári, környezettudatos, az itt élők érdekeit szem előtt tartó képviseletet nyújtson a Vas megyeieknek. Terveink szerint nemcsak politikai feladatokat kívánunk ellátni, hanem a szakmai, civil és kulturális szervezetekkel, valamint oktatási és egyházi intézményekkel együttműködve nagyobb lobbierőt és fejlődési lehetőséget szeretnénk biztosítani Vas megyének. A Közösen Vas Megyéért Egyesület tagnévsora az elmúlt hónapokban folyamatosan bővült. Továbbra is várjuk sorainkba mindazon civil vagy akár politikai szereplőket, akik egy fejlődő, polgárosodó Vas megyéért kívánnak dolgozni.

Bana Tibor, Vas megye országgyűlési képviselője, a Közösen Vas Megyéért Egyesület elnöke


“Nincs az a pénz, megvásárolhatatlan vagyok!”

– Bana Tibor